Bekijk de webapplicatie projecten voor onze klanten

Webapplicatie voor internationale gemeenschap

1639

In gesprek met:

Peter Nuiten, Senior Consultant bij XCESS expertise center. Peter is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het internationale GCTF-kennisplatform.

Het Global Counterterrorism Forum (GCTF)

Het Global Counterterrorism Forum (GCTF) is een internationaal samenwerkingsverband van dertig landen en internationale organisaties op het terrein van terrorismebestrijding en bestaat alweer meer dan 10 jaar. Onder de noemer "Samen weet je meer" biedt de GCTF een kennisplatform waar (inter)nationale beleidsmakers en praktijkmensen terecht kunnen met vragen en ervaringen over terrorismebestrijding, radicalisering en rekrutering. De centrale plek hiervoor is het kennisportal met beleidsinformatie, trainingen en een knowledge-hub (thegctf.org).

 

Webapplicatie voor Asser instituut

Resultaat

Wat heeft het Internationaal kennisplatform GCTF voor terrorismebestrijding opgeleverd?

Peter: Samen met het in Den Haag gevestigde T.M.C. Asser Instituut (www.asser.nl) hebben wij een webapplicatie ontwikkeld die de leden, praktijkbeoefenaren en het algemene publiek helpt bij vragen over terrorismebestrijding. De webapplicatie steunt op 4 belangrijke pijlers. Via één centrale plek is er wereldwijd toegang tot (inter)nationale kennis, publieke beleidsinformatie, trainingen en een knowledge-toolkit over terrorisme. Denk aan een vraag als: Wat doe je aan preventie van strijders naar of strijders die terugkomen uit Syrië? Alle documenten zijn beschikbaar in het Frans, het Engels en het Arabisch. Logisch omdat de doelgroep ook internationaal is.

Uitdaging

Politiek gevoelig en kritisch proces

Een aantal jaren geleden kwam tegelijkertijd met het GCTF co-voorzitterschap van Nederland ook de GCTF Administratieve Unit naar Nederland. Het Asser instituut is gevraagd als belangenbehartiger van het GCTF-platform op te treden. Dit Nederlandse kennisinstituut op het gebied van Internationaal en Europees recht heeft de ontwikkeling van de webapplicatie uitbesteed aan ons. Omdat onze opdrachtgever de internationale gemeenschap vertegenwoordigt, is de ontwikkeling van deze webapplicatie een politiek gevoelig en kritisch proces. Je moet bij de ontwikkeling van de webapplicatie rekening houden met veel verschillende partijen en overheden, nationaal en internationaal.

Stabiele, betrouwbare en veilige webapplicatie met Microsoft Technologie

De webapplicatie is gebouwd met Microsoft Technologie. Een logische keuze want daarmee voldoe je aan de internationale standaard. Het biedt ook vele voordelen zoals toekomstvast, onderhoudbaar, robuust en veilig.

Meertaligheid

Omdat de aangesloten landen en organisaties evenveel westerse als niet-westerse leden tellen, is meertaligheid essentieel. De toolkit is beschikbaar in drie talen: Arabisch, Frans en Engels. Arabisch wordt van rechts naar links geschreven dus dat was wel even puzzelen. Maar ook dat is goed gelukt.

Toegankelijk en gebruiksvriendelijk

De portal scoort uitstekend op toegankelijkheid. We hebben tekstuele beschrijvingen toegevoegd aan afbeeldingen zodat de hulpsoftware deze kan voorlezen voor de blinde bezoeker. Kleurgebruik is aangepast aan slechtzienden. En aan filmpjes zijn ondertitelingen toegevoegd voor doven en slechthorenden.

Aanpak

Peter, Kun je iets meer vertellen over de aanpak van het project?

"We zijn gestart met een globaal plan. Onderweg hebben we dit bijgesteld en een mooi resultaat bereikt. Op onderdelen afgemaakt en in samenspraak met onze opdrachtgever nog beter gemaakt dan we hadden bedacht. Gewoon to the point en no-nonsens. En dat werd gewaardeerd door onze opdrachtgever. Nu het co-voorzitterschap van de GCTF niet meer bij Nederland ligt, heeft de GCTF gekozen om toch de administratieve unit en de websites in Nederland te houden. Ook de samenwerking met de nieuwe voorzitters (Canada en Marokko) verliep prima.

Wat heel goed ging was de flexibiliteit vanuit onze kant waardoor we konden inspringen op dat wat er nodig was. Of bijsturen als iets toch niet helemaal was zoals verwacht. Een informele manier van werken waardoor je samen snel tot mooie resultaten komt.

"Ik mag wel zeggen dat we met de portal voor de GCTF een robuuste en veilige webapplicatie hebben gemaakt voor (inter)nationale gebruikers in vele landen. Ik ben blij dat we op deze manier ons steentje hebben bijgedragen aan het delen van kennis voor terrorismebestrijding zodat de wereld een klein beetje veiliger wordt" Aldus Peter.