Permanente educatie

Permanente Educatie

Opdrachtgevers, verzekeraars en banken eisen in toenemende mate aantoonbare deskundigheid van professionele dienstverleners. In onze snel veranderende wereld is het voor professionals dan ook noodzakelijk vakkennis en vaardigheden continue actueel te houden. Permanente Educatie (PE) dus, of in het Engels: Continuing Professional Development (CPD).

Beroepsorganisaties zijn van oudsher bewakers van de kwaliteit en deskundigheid van de beroepsgroep. Het beheren van een hiervoor aangelegd kwaliteitsregister is echter een tijdrovende en weinig uitdagende aangelegenheid. De registratie van PE punten vormt een belasting voor zowel de professional als de beroepsorganisatie en het register is vaak beperkt doorzoekbaar voor opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

XCESS biedt de oplossing: een eenvoudig te beheren en goed toegankelijk online kwaliteitsregister waarin professionals zelf hun PE punten registreren en waarin opdrachtgevers snel de juiste professional vinden.

De voordelen:

  • de administratie van de beroepsorganisatie wordt ontlast
  • de professional heeft inzicht in de status van zijn Permanente Educatie
  • ruim op tijd is er inzicht voor professional en beroepsorganisatie in eventuele manco’s in de permanente educatie en kunnen maatregelen genomen worden

Bovendien: een goed toegankelijk register draagt bij aan de kwaliteit die je als beroepsorganisatie wilt uitstralen.

PE register op maat

Het beleid rondom permanente educatie verschilt van beroepsgroep tot beroepsgroep. Bijvoorbeeld hoe lang punten geldig zijn, welke waarde de diverse type punten hebben en hoe het beoordelingsproces verloopt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop professionals hun behaalde PE punten registreren en hoe er vanuit de organisatie toezicht gehouden wordt op het resultaat. XCESS vertaalt dit in een op maat geconfigureerde oplossing, zodat het proces van registreren en beoordelen precies verloopt zoals de organisatie vereist.

Integratie met website

Het is van belang dat de juiste professional gemakkelijk gevonden kan worden. Een naadloze integratie van de profielen van de professionals met de website van de beroepsorganisatie is dan wenselijk. Dat kan als deze profielen één geheel vormen met de PE software zodat er een gekoppeld openbaar en een besloten gedeelte ontstaat dat op alle schermformaten te gebruiken is. Het openbare gedeelte biedt dan content en functionaliteiten voor externe bezoekers, terwijl de PE-registratie en andere afgeschermde content voor de professionals beschikbaar is.

Meer weten?

Klanten die met onze DNN weboplossingen werken: