Bekijk de Microsoft Access projecten voor onze klanten 

#DTV: SQL Server, vraag en antwoord op tweets (2)

6318

Mijn naam is Wim Snijders en ik ben SQL specialist bij XCESS.

#DTV: SQL Server is alleen geschikt voor opslag van data, eens of oneens? (12/04/13)

Duidelijk oneens. Zoals al eerder gemeld wordt SQL Server geleverd met Business Intelligence. Dit bestaat uit 3 hoofd-onderdelen: Integration, Reporting en Analysis –services. De eerste betreft data migratie waarbij er een groot aantal componenten aanwezig is waarmee naast migratie ook opschoning en onderhoud kan worden uitgevoerd. Met de tweede kunnen uitgebreide interactieve en statische –rapportages gemaakt worden server based. De laatste en meest onderschatte is gericht op data analyse. Dit betreft Online Analytical Processing (OLAP) van multidimensionale data (Cube) en statische –analyse (Data mining). Door het gebruik van een OLAP Cube is snelle en flexibele data-analyse mogelijk. Door b.v. Excel te koppelen aan de kubus kan m.b.v. draai tabellen en –grafieken de data geanalyseerd en gepresenteerd worden.

#DTV: De kwaliteit van de opzet database SQL Server laat nog wel eens te wensen over, eens of oneens? (11/04/13)

Dit is zeker waar. De database wordt vaak gezien als een spreadsheet. Naarmate de hoeveelheid data groeit, levert dit meer problemen op. Het sleutelwoord hier is normalisatie. Een indeling van de data in de juiste tabellen en kolommen en het aanbrengen van relaties tussen die tabellen. Dit waarborgt de integriteit van de database, voorkomt onnodig gebruik van opslagruimte en verhoogt de flexibiliteit. Daarnaast is de juiste naamgeving uitermate belangrijk. Hierdoor wordt de database overzichtelijk en onderhoudbaar. En als laatste wordt door de juiste opzet de compatibiliteit vergroot waardoor communicatie met andere systemen geen problemen oplevert. Door de juiste opzet van de database wordt veel geld en tijd bespaard (en irritatie……)

#DTV: De waarde van gegevens in SQL database worden onderschat, eens of oneens? (10/04/13)

Meestal wordt maar een bepaald percentage van de gegevens gebruikt en dus op waarde geschat, dat is jammer. Tegenwoordig wordt er veel data opgeslagen maar wordt dit ook gebruikt? Door optimaal gebruik te maken van de aanwezige data kunnen bedrijfsprocessen beter in beeld worden gebracht en kan de sturing ervan worden geoptimaliseerd. SQL Server wordt geleverd met business intelligence een onderdeel dat hiervoor uitermate geschikt is. Hier wordt in een volgende blog dieper op ingegaan.

#DTV: Iedere SQL Server is standaard goed beveiligd, eens of oneens? (09/04/13)

Vaak is dit niet het geval. SQL Server beveiliging begint al bij locatie en installatie. De aanwezigheid van een firewall spreekt voor zich maar zijn de juiste poorten geblokkeerd? Zijn alleen de benodigde services actief met de juiste accounts en daarbij alleen de noodzakelijke rechten. En zijn alle service packs geïnstalleerd? Wordt er SQL Server authenticatie i.p.v. windows authenticatie gebruikt en is dit nodig? Worden alle logins daadwerkelijk gebruikt en zijn de permissies juist ingesteld en zijn er sterke wachtwoorden. En natuurlijk vooral voor het SA account. Naast deze logische onderwerpen zijn er vaak zaken die minder aandacht krijgen. De back-up files en de log files zijn vaak niet beveiligd. Daarnaast wordt er ook nog data uitgewisseld in allerlei vormen zonder enige beveiliging. SQL Server biedt voldoende mogelijkheden voor beveiliging dus waarom niet gebruiken?