Bekijk de projecten voor onze klanten

 

Self service portal voor flex medewerkers

5420

Uitdaging: 

Communicatie met flexwerker is arbeidsintensief en niet schaalbaar 

Hoe plan en registreer je de inzet van honderden ambulante medewerkers die nooit op kantoor komen? En hoe zorg je ervoor dat je hen voorziet van up-to-date werkinstructies? En dat in een steeds korter tijdsvenster. De huidige werkwijze via intranet en talloze e-mails en Whatsapp berichten is arbeidsintensief en vooral onvoldoende schaalbaar.

Oplossing: 

Smartphone App

Brandwise wil haar processen optimaliseren door de inzet van een smartphone app. Alle communicatie tussen de organisatie en de medewerkers moet via die app gaan verlopen. Dus geen intranet, geen e-mail en geen WhatsApp berichten meer. Met een app hebben medewerkers direct toegang tot de benodigde werkinstructies, kunnen zij onkosten declareren en hun aan- en afwezigheid op een laagdrempelige manier doorgeven.

Aanpak:

MS Access en SQL Server zijn de basis

Het hart van de operationele processen van de organisatie wordt gevormd door een MS Access / SQL Server applicatie. Alle gegevens die voor de planning en de inzet van de medewerkers nodig zijn, worden hierin ver-zameld. Het is een zeer uitgebreide applicatie die helemaal op de werkprocessen van de organisatie is toege-spitst en waarin veel is geinvesteerd. Het is dan ook noodzakelijk dat nieuwe app direct aansluit op deze appli-catie. Maar kan dat wel op basis van MS Access? Of moet deze applicatie toch worden vervangen door een moderner systeem?

Resultaat:

Integratie back-end en front-end met webservices

XCESS werkt samen met bEpic aan de oplossing. bEpic is verantwoordelijk voor de app zelf en XCESS realiseert de aansluiting op de MS Access backoffice applicatie. XCESS heeft een manier gevonden om de MS Access applicatie met behulp van webservices te ontsluiten. Met deze webservices wordt de app gevoed met planningsgegevens en de via de app verzamelde gegevens worden via dezelfde webservices ook weer teruggevoerd naar de backoffice applicatie. Zo wordt een win-win situatie gecreëerd.

De investeringen in de maatwerk backoffice applicatie zijn geen weggegooid geld en de organisatie kan met behulp van deze app sneller groeien.

Meer weten over een smartphone App?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Bellen mag natuurlijk ook via +31-33-433 51 51.