Bekijk de projecten voor onze klanten

 

Giften en donaties geïntegreerd met AFAS

10150

Het Longfonds is voor wetenschappelijk onderzoek afhankelijk van giften en donaties. Voor de administratie van deze geldstromen en het bijbehorend relatiebeheer werkt het Longfonds met Toegift. Een geïntegreerde Add-on voor AFAS Profit voor het automatisch verwerken van anonieme giften en donaties en actief relatiebeheer.

Verwerking van anonieme donaties en giften

In AFAS Profit zijn standaard geen openstaande posten of facturen voor anonieme donaties. De Add-on Toegift identificeert betalingen op naam van de donateur, verrijkt deze met campagnegegevens en maakt een openstaande post op naam aan in AFAS Profit. Vervolgens verwerkt Toegift de betalingen met aanvullende donateursdata en marketinginformatie automatisch in AFAS Profit.

Ken uw donateur!

Actief relatiebeheer in de vorm van een bedankje, mailing of nieuwsbericht draagt bij aan binding met de donateurs. Een up-to-date database verrijkt met marketingdata is hiervoor een voorwaarde. Toegift zorgt ervoor dat de donateur en de herkomst van de donatie bekend is. Het Longfonds heeft zo een uitstekende tool ter ondersteuning van het actief werven en behouden van donateurs.

Toegift: standaardoplossing voor charitatieve markt

De add-on Toegift is geïntegreerd met AFAS Profit en dient als een portaal voor anonieme donaties. Toegift maakt op naam van de donateur een nieuwe relatie en openstaande factuur aan in AFAS Profit. Ook aanvullende marketinginformatie wordt opgeslagen. Een efficiënte oplossing voor automatische verwerking van zeer grote aantallen regels. 

Toegift voorkomt handmatige verwerking wat veel tijd kost en foutgevoelig is. En verrijkt met donateur- en campagnegegevens is Toegift een uitstekende tool voor een actief wervingsbeleid van donateurs.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Bellen mag natuurlijk ook via +31-33-433 51 51.