Bekijk de AFAS projecten voor onze klanten

Payroll portal gekoppeld aan AFAS Profit

Marshoek en klanten profiteren van HRM Payroll selfservice portal

1085

Beheer bij de bron

Voor de juiste aanlevering van gegevens en mutaties is Marshoek, de dienstverlener die salarissen verwerkt, afhankelijk van de klant. Hierbij is een weboplossing cruciaal. PayrollConnect, het webportaal voor HRM Payroll selfservice ondersteunt aanlevering en verwerking van alle salarisgegevens en mutaties in AFAS Profit. De klant heeft 24/7 toegang tot alle medewerkergegevens.

Meer flexibiliteit dankzij dynamische opbouw

Marshoek moet snel reageren op vragen uit de markt. Een account voor een nieuwe klant is snel ingericht met standaard sjablonen en specifieke profielen voor verschillende typen contracten.

Geïntegreerd met AFAS Profit

PayrollConnect geeft toegang tot AFAS Profit. Kwartaalverantwoordingen, loonstaten, overzichten en meer zijn via één druk op de knop beschikbaar. Andersom is het ook mogelijk informatie naar AFAS Profit te uploaden en in het personeelsdossier op te nemen. Zo is er continu actuele informatie beschikbaar.

Kennis uit de markt

Bij de ontwikkeling van PayrollConnect is er intensief samengewerkt met AFAS experts en payrollspecialisten. Zo wordt de kennis van software en portaalontwikkelinge gecombineerd met de kennis van het payrollproces. PayrollConnect is een webportaal met veel extra's voor zowel salarisdienstverleners als hun klanten.

Meer weten over PayrollConnect, hét HRM Payroll selfservice portaal

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Bellen mag natuurlijk ook via +31-33-433 51 51, Joris Smit.