Lees onze blogs over AFAS koppelingen

5 Tips voor minder risico bij IT-projecten

7860

Projectbeheersing

Je projectplan is opgesteld. De bekende onderwerpen staan beschreven: Doelstellingen, op-te-leveren producten, projectorganisatie en planning. Je kunt starten. Maar is dit voldoende om de risico's te beperken en je IT project onder controle te houden?

Hoe doe je dat? 

Een goed projectplan bevat afspraken over de wijze waarop de projectbeheersing vorm krijgt. Denk aan de rapportage (van afwijkingen), mogelijkheid voor escalatie en gedegen budgetbewaking.

Een aantal tips voor meer succes:

  • Standaard aanpak: Hanteer een standaard projectaanpak en gebruik checklists voor het opstellen van het projectplan. Geef daarbij aan welke mate van uitwerking noodzakelijk is.
  • Leer: Leer van ervaringen, evalueer iedere project, stel je aanpak bij en houd je aanpak actueel.
  • Risicobeheersing: Maak maatregelen om de risico's te beheersen concreet. Niet als eenmalige oefening maar beoordeel periodiek de risico's, beoordeeel of deze kleiner zijn geworden en stel maatregelen bij.
  • Review je plan: Laat het concept-projectplan door een ander beoordelen vóór het vaststellen. Een second opinion helpt gaten te signaleren. Dat kan binnen de organisatie of extern.
  • Borg de kwaliteit: Review het project periodiek. De kwaliteit monitoren is geen eenmalige activiteit. Leg in het projectplan vast wie deze audits uitvoert en wanneer. Bij grotere organisaties is dit vaak belegd bij Interne Controle, maar een externe audit is ook een uitstekende mogelijkheid.

Hoe goed is jouw projectplan?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van het projectplan, een second opinion of een projectaudit? Neem dan contact op met Ubbo van der Linde via 033 - 433 51 51 of onderstaand contactformulier. Hij helpt je graag.